Det skjulte potentiale i de handicappede

Læserbrev af Ezekiel Danok, 3K-studerende og projektkoordinator i ”Projekt AiD”, Nigeria.

Et stort antal interesseorganisationer, grupper og enkeltpersoner har i årevis støttet plejeinstitutioner som har handicappede og funktionsnedsatte borgere i deres varetægt. Deres tilstedeværelse og aktiviteter i form af støtte, træning og engagement har skabt et meningsfuldt liv for denne gruppe mennesker.

I dagens Danmark betragtes handicappede ofte som hjælpeløse individer eller grupper, der er uden indflydelse og ikke bidrager til fællesskabet. Hvis vi i stedet arbejdede frem mod at styrke disse borgere, vil det berøre mange liv og give dem fornyet håb om anerkendelse. I så fald bliver vi som nation førende på området og giver de handicappede mulighed for at leve et lykkeligere liv, som en inkluderet del af samfundet.

Inklusionens styrke er anerkendelse og derved også at give de funktionsnedsatte mulighed for succes og håb om genskabelse af værdighed og identitet. Deltagelse i fysisk træning, dyrkelse af musik og kunst vil udvikle individuelle evner, hvormed de kan give deres bidrag til udviklingen af samfundet.

Muligheden for engagement øger dermed selvtilliden og det giver dem mulighed for at kunne bevise overfor dem selv og resten af samfundet ”Ja, vi kan!”. Det vil give færre klager, mindre misbrug og øge selvværdet. I 3. verdens lande ser vi tillige eksempler på, at øget samfundsengagement hjælper de handicappede væk fra gaden og livet som tiggere. De bliver selvhjulpne og kan sørge for sig selv og deres kære. Og dermed bliver de styrkede som mennesker og bliver i stand til at hjælpe samfundet med at blive bedre for dem selv og andre.

Behovet for at kunne skille sig ud fra flertallet og være en individuel stemme, vil forbedre deres liv og bane vejen for inklusion og dermed identifikation af de handicappedes bidrag til national samfundsudvikling startende på græsrodsniveau.

Det vil hjælpe dem med at udnytte deres potentialer, som har været overskygget af deres syn på dem selv og samfundets forforståelse for, at de kan aldrig blive til noget. Aktiviteter udviklet til at bringe det bedste frem i dem, vil sammen med interessen for at bruge deres evner, give dem indflydelse på samfundet. Dette vil være en opmuntring for den gruppe borgere og i sidste ende også for ikke-handicappede. Vi skal altså ikke blot kæmpe for de handicappedes rettigheder i samfundet som gruppe, men også for den enkeltes deltagelse i træning og udvikling af færdigheder.

Jeg ser, at Stefanshjemmet med projektet Inclusia følger denne tankegang og jeg glæder mig til at følge projektets videre udvikling. Det glæder mig at erfare at husets beboere ikke blot er tilskuere til årets Classic Race, men afvikler sit eget Race for kørestolsbrugere uden løbet. Jeg ønsker husets beboere og deltagere et godt løb og glæder mig til at følge projekt Inclusia på sidelinien.

One thought on “Det skjulte potentiale i de handicappede

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>