En drøm om en ny samfundskultur med plads til forskellighed

Af Helen Folake Simonsen 

På Stefanshjemmet i Aarhus har man en drøm om at skabe en ny kultur hvor inklusion og plads til forskellighed er i fokus. På hjemmet drømmes der om, at det kan blive en ramme for mødet mellem beboere, andre privat personer eller foreninger, til gavn og glæde for alle parter. Et møde, hvor alle får mulighed for at byde ind med alt det, de har at tilbyde.

Inklusion gennem kultur
For at nå sit nål bruger Stefanshjemmet kultur og kulturmøder som sit redskab til at skabe en positiv kontakt til den brede offentlighed. Gennem organiserede kulturmøder arbejder hjemmet på at gøre deres beboere til en naturlig del af bybilledet.

Ifølge den anerkendte professor Edgar Schein kan man definere kultur som:

“Et kommunikativt konstrueret, historisk baseret system af antagelser, værdier og fortolkningsrammer som vejleder og styrer organisationens medlemmer, idet de udfører deres roller i organisationen og møder omgivelsernes udfordringer”

Det er også netop den tilgang Stefanshjemmet arbejder ud fra når de skal beskrive deres værdigrundlag.

Det skal bare være naturligt, at man ser handicappede ude i byen, men det er desværre ikke tilfældet, fordi vi er ikke altid mentalt forberedt på at tage imod de handicappede, og man ved ikke altid, hvordan man skal agere omkring handicappede”, siger Sacha Kondrup, som er frivilligkoordinator på Stefanshjemmet.

Og det er ”Inclusiadrømmen” i en nøddeskal: Det handler om inklusion, og det handler om de værdier, der er bærende for Stefanshjemmet, og som man kan læse om i hjemmets værdigrundlag:

  • at møde andre hvor de er, med plads til forskellighed
  • at møde andre med anerkendelse og ligeværd
  • at have fokus på ressourcer

Sacha mener, at Stefanshjemmet med ”Inclusiadrømmen” kan føre sine værdier ind i en ny tid, fordi drømmen hænger sammen med de tendenser, der er i samfundet lige nu. Der er meget tale om medborgerskab, og det gode naboskab og frivillighed. ”Inclusiadrømmen” handler om, at omsætte disse tendenser til praksis, og skabe nye fællesskaber for beboerne.

Alle har ret til at udleve sin drøm
”Inclusiadrømmen” er, at Stefanshjemmet fremover vil være en aktiv og tilgængelig nabo, hvor beboerne færdes i nærområdet og tager del i lokale events. Stefanshjemmet ønsker at være et sted, hvor byen kommer indenfor og er del af beboernes liv. Kort sagt ønsker Stefanshjemmet også i fremtiden at kunne leve op til sit motto om, at være ”et levende sted”.

På hjemmet har de allerede grebet drømmen an ved at udvikle Inclusialøbet og ved at samarbejde med ”Team Tvilling”, og de glæder sig til at se, hvordan ”Inclusiadrømmen” vil udvikle sig i fremtiden.

”Vi vil gerne vise folk, at man sagtens kan have det supersjovt og fedt, ligemeget hvem man er eller hvor man kommer fra” fortæller Sacha.

Et liv med selvbestemmelse
Begrebet ’Inclusiadrømmen’ hænger meget tæt sammen med, at man har lov til at leve det liv man gerne vil og kunne bestemme over sit eget liv, selvom man er handicappet”. Det fortæller Frivillighedskoordinatoren, Sacha Kondrup og Erik Morten Jensen, som er forstander på Stefanshjemmet. Det man gerne vil på Stefanshjemmet – og med ”Inclusiadrømmen” er at bryde nogle barrierer ned, for folk synes nogle gange, at handicappede er sådan nogle ‘lidt mærkelige nogle’.

I dagligdagen er selvbestemmelse et fokuspunkt som ligger højt på listen over hjemmets værdier. Beboerne har ret til at komme og gå som det passer dem. Her er døren altid åben og alle er velkomne. Medarbejderne på hjemmet ser det som deres vigtigste opgave at gøre verden tilgængelig for beboerne, ligegyldigt hvilke udfordringer de må have.

Borgerne på Stefanshjemmet har alle senhjerneskade eller et andet handicap. De fleste har tidligere levet et helt almindeligt liv, så det er en alvorlig krise, at man ikke længere ‘fungerer’ som før.

”Ofte har familien travlt, og selvom offentligt ansatte gør et stort arbejde for at sikre borgernes værdighed, selvbestemmelse og det gode liv, findes der behov, der ikke kan dækkes af det offentlige. Det er en af grundene til, at vi gerne vil ”inkludere” omverdenen mere i Stefanshjemmet” siger Sacha.

På Stefanshjemmet drømmes der om, at hjemmet kan blive en ramme for mødet mellem beboere, andre privat personer eller foreninger, til gavn og glæde for begge parter. Et møde, hvor alle får mulighed for at byde ind med alt det, de har at tilbyde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>